Doradztwo inwestycyjne

Unia Europejska stwarza wiele możliwości rozwoju i finansowania inwestycji zarówno dla jednostek samorządowych jak i dla przedsiębiorstw. Możliwość skorzystania z instrumentów finansowych jakie daje uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej wiąże się z przygotowaniem szczegółowej i obszernej dokumentacji.
Delta Katowice jest firmą doradczą, która ma w swoim zespole ludzi o ogromnym doświadczeniu w tej dziedzinie.

Oferujemy profesjonalne usługi:

- identyfikacja i określenie osi wsparcia w celu realizacji inwestycji,
- opracowanie Studium Wykonalności,
- darmowe doradztwo biznesowe,
- wypełnienie wniosku aplikacyjnego, wniosku o płatność,
- pomoc przy skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i załączników,
- analizy finansowo - ekonomiczne,
- doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych,
- opracowania biznes planów,
- pełną opiekę naszych Doradców,
- tłumaczenia specjalistyczne dokumentacji na język angielski 

Zapraszamy do współpracy jednostki samorządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, placówki medyczne oraz naukowe, a także związki wyznaniowe.